Privacyverklaring

 

de Stunthal, gevestigd aan Zuidvliet 200 8921BN Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Stunthal, Zuidvliet 200, 8921BN Leeuwarden

(t) 058-2134921
(e) stunthal@destunthal.nl
(i) www.destunthal.nl

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. De verstrekte gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van je vraag of verzoek. Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten of producten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam; Bedrijfsnaam; Straat en huisnummer; Woonplaats; E-mailadres; telefoonnummer;

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

de Stunthal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– de Stunthal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.

de Stunthal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. de Stunthal verstrekt geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
de Stunthal gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

de Stunthal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

de Stunthal neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicemedewerkers of via stunthal@destunthal.nl